ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

1. Általános tudnivalók

A Medikum 97 Bt. (a továbbiakban Akupunktőr Magazin Online üzemeltetője, szolgáltató, adatkezelő) magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen közlemény tartalmát.

Az Akupunktőr Magazin weboldalának (továbbiakban Oldal) tulajdonosa és üzemeltetője, a Medikum 97 Bt. tiszteletben tartja a honlapot felkereső minden természetes személy személyiségi jogait. A honlapon keresztül gyűjtött adatokat elsősorban a kért szolgáltatás teljesítéséhez, másodsorban társaságunk általános tevékenységének fejlesztéséhez használjuk fel, azokat harmadik személy részére nem adjuk ki. Jelen nyilatkozat nem vonatkozik azon internetes oldalakra, amelyek az Oldalról hiperlinkkel érhetőek el.

Az Akupunktőr Magazin Online fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Az Akupunktőr Magazin legfontosabb alapelve azon elköteleződés a felhasználói és partnerei felé, mely a személyes adataik védelmében nyilvánul meg, kiemelten fontosnak tartva ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Akupunktőr Magazin Online a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és minden intézkedést megtesz, mely az adatok biztonságát garantálja.

Jelen szabályok kialakításakor az Akupunktőr Magazin Online különös tekintettel vette figyelembe az alábbi jogszabályokat:

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”),

• 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól,

• 2010. évi CLXXXV. törvény a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról,

• 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről.

 

2. Személyes adatok felvétele, felhasználása

Kizárólag csak olyan személyes adatokat rögzítünk, amelyeket a látogató önkéntesen bocsát rendelkezésünkre, illetve ehhez az adatrögzítéshez, adatfeldolgozáshoz, illetve adatfelhasználáshoz a látogató kifejezetten hozzájárul. Ebben az esetben a látogató egyúttal elfogadja jelen adatvédelmi nyilatkozatban rögzített feltételeket is.

A honlap meglátogatása során az Oldal szervere bizonyos adatokat automatikusan, rendszeradminisztrációs, statisztikai vagy biztonsági okokból eltárol. Ezek az adatok a látogató internetszolgáltatója, néhány esetben a látogató IP-címe, a szoftverböngésző verziószáma, számítógépes operációs rendszerének típusa, a weboldal, ahonnan az Oldalt elérte, azok az oldalak, amelyeket az Oldalon meglátogatott, azok a keresőszavak, amelyeket az Oldal eléréséhez használt. Ezen adatokból az Oldal látogatottságára lehet következtetni, személyes adatok felhasználására nem kerül sor. Az adatok kizárólag névtelenül kerülnek felhasználásra.

 

3. Személyes adatok kezelése

A nyilvántartott adatokat az Ön hozzájárulása nélkül harmadik személynek nem adjuk ki, kivéve abban az esetben, ha azt jogszabály, hatóság vagy bíróság elrendeli. Az adatok kezelését minden esetben az érvényes adatvédelmi törvény előírásainak betartásával végezzük. Önnek, mint természetes személynek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania az általunk Önről nyilvántartott adatokat, továbbá jogában áll kérnie, hogy ezeket az adatokat ne használjuk fel.

 

4. Hírlevelek

Az Akupunktőr Magazin a hírlevélre feliratkozóknak kizárólag a kért hírlevelet fogja küldeni. A listáról bármikor leiratkozhat, és ezt követően a Magazin nem küld további hírleveleket. Ha problémája adódna a leiratkozással kapcsolatban, bátran lépjen kapcsolatba velünk!

 

5. Az adatkezelésért felelős:

Medikum 97 Bt 6725 Szeged, Szécsi u. 12/A (Cg:06-06-009490)

 

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

Az alábbi Felhasználási feltételek a www.hko.hu weboldal (a továbbiakban: Oldal) felhasználására vonatkozó feltételeket tartalmazzák, amelyeket Ön az Oldal használatával elfogad.

1. Szellemi alkotásokra vonatkozó rendelkezések

Az Oldal tartalma eltérő megjelölés hiányában a Medikum 97 Bt. (a továbbiakban Üzemeltető) szellemi tulajdona, és mint ilyen, a szellemi alkotásokat megillető jogvédelem alatt áll. Az Üzemeltető fenntart minden jogot az Oldalon közzétett tartalom (szöveges és grafikai megjelölések, beépített képi és látványelemek, termékcsomag-elnevezések, fotók stb.) felhasználása vonatkozásában. Az Oldal tartalma, illetőleg annak bármely része felhasználása kizárólag az Üzemeltető előzetes, kifejezett, írásbeli engedélyével lehetséges.

A látogató a lap tartalmának egyes részeit –  kizárólag saját üzleti célt közvetve sem szolgáló felhasználás céljából – számítógépére elmentheti vagy kinyomtathatja, de nem jogosult a lap ilyen módon többszörözött vagy másolt részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, illetve kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Az Oldalakról tartalmat átvenni kizárólag az Oldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő nem módosítja az eredeti információt, illetve az Oldalra való hivatkozást minden átvételnél és közzétételnél pontosan és jól láthatóan feltünteti.

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi tulajdonát (pl.: fényképek, grafikai tartalmak, védjegyek, logók, domainnevek stb.) képező tartalom felhasználása kizárólag a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, illetőleg a védjegyek és földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény keretein belül történhet. Minden, ezen túlmenő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

Jogosulatlan vagy a felhasználási jogosultság keretein túlmenő felhasználások esetén az Üzemeltető jogosult a jogsérelem jellegének megfelelő eljárást megindítani.

 

2. Felelősségi kérdések

Nem terheli felelősség az Üzemeltetőt az Oldal látogatóival szemben azon károkért, amelyek az Oldal eléréséből és használatából, vagy az elérési és használati lehetőség Üzemeltetőnek fel nem róható hiányából adódnak.

Az Üzemeltető minden esetben feltünteti, amennyiben az Oldalon harmadik személyek által szolgáltatott, illetőleg tőlük átvett tartalmat jelenít meg, a szolgáltató megnevezésével, és/vagy a szolgáltató weboldalára/ a tartalom külső elérhetőségi helyére történő utalással. Az Üzemeltető a külső tartalmakért, azok helyességéért, változásáért, a linkek hibájáért felelősséget nem vállal. Az arra jogosult szolgáltató kérése esetén az Üzemeltető törli vagy módosítja a külső tartalomra történő hivatkozást.

 

3. Egyéb rendelkezések

A jelen felhasználási feltételeket az Üzemeltető bármikor jogosult megváltoztatni, a változások a megváltozott felhasználási feltételek honlapon történő közzététel napján lépnek hatályba.